ikergyes

2017. 08. 06.

A mozaikszavakhoz előtagot miképpen kell kapcsolni? iker gyes, nagyszülő gyes.

A gyes ún. köznévi szóösszevonás, általában előtag, és az utótaggal egybeírjuk: gyesigénylés. Ritkán fordul elő, hogy utótaggá válik egy jelentéssűrítő szóösszetételben. Az egybeírás ugyanúgy érvényes, mint amikor előtag: ikergyes, nagyszülőgyes, bár a 289/b szabálypont erre az esetre nem tér ki. (DÉ)
vissza a főoldalra