idézőjeles részek toldalékolása

2017. 08. 31.

Hogyan toldalékoljuk az idézőjelbe tett szót, kifejezést: az idézőjelen belül vagy utána kötőjellel?

Erre a kérdéskörre nincsenek igazán kőbe vésett szabályok, viszont az tapasztalható, hogy ha idézőjelek közé címek vagy mondatok kerülnek, akkor a záró idézőjelen kívül kötőjellel szokták kapcsolni a toldalékot – itt ugyanis az az elsődleges szempont, hogy az ilyen módon kiemelt szövegrészek határai jól érzékelhetők legyenek. Ellenben ha csak egy-két szót emelünk ki, és ha az adott szövegben fontosabbnak tartjuk ezek tartalmi mondanivalóját, mint magát a tényleges szóalakot, akkor elképzelhető az idézőjelen belüli közvetlen toldalékkapcsolás. További szempont lehet ilyenkor, hogy milyen szófajú szóhoz milyen toldalékmorfémát kívánunk hozzáragasztani, ugyanis ha e két elem illeszkedése nem természetes, csupán alkalmi jellegű, akkor jobbnak tűnik az idézőjel után kötőjellel összekapcsolni ezeket. (MK és MP)
vissza a főoldalra