nyárirózsa-ajak

2017. 09. 03.

Egy novellában olvastam a következőt: „pezsgőt szürcsölt halovány nyári rózsa ajkával”. Helyes a halovány nyári rózsa ajkával kifejezés írásmódja?

A kérdéskörben két szabály együttesét kell alkalmazni. A ‘nyári rózsához (színében, formájában, tapintásában – vagy akármilyen tulajdonságában) hasonlító ajak’ rövidebb alakjában mindenképpen a jelentéssűrítés, vagyis az egybeírás érvényesül. A teljes megoldáshoz azonban a második mozgószabályt kell alkalmaznunk, hiszen az ‘ajak’ egy különírt szószerkezethez (‘nyári rózsa’) kapcsolódik. Ezért szabályosan a különírt szerkezet tagjai egybeíródnak, az összetételi utótag pedig kötőjellel fog kapcsolódni hozzájuk, így tehát a helyes alak: nyárirózsa-ajak.
A kérdés teljes megválaszolásában bizonytalanságot okozhat az, hogy a ‘halovány’ minőségjelző a ‘nyári rózsa’ vagy az ‘ajak’ bővítménye-e. Ennek alapján két megoldás is javasolható. Ha a rózsa halovány, akkor: haloványnyárirózsa-ajak; ha pedig maga az ajak, akkor: halovány nyárirózsa-ajak.
Megjegyzendő azonban, hogy az irodalmi nyelvben nem mindig érvényesülnek a szigorúan vett helyesírási szabályok, ezért – az írói/költői szabadságra való tekintettel – elképzelhető a kérdésben említett, alapvetően a különírást követő forma is. (MK és MP)
vissza a főoldalra