Tisztelt Államtitkár Úr!

2017. 09. 08.

A megszólítás levélben helyesen: Tisztelt Államtitkár Úr? Szövegben a titulus írható kis kezdőbetűvel?

Hivatalos iratokban és levelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem), például: Tisztelt Nagy Úr! Tisztelt Osztályvezető Úr! Azokat a közneveket, névmásokat és névmási szerepű határozószókat, amelyek a megszólított személyére vonatkoznak, szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük, például: Arra kérem a polgármester urat, szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagy kezdőbetű is alkalmazható, például: Bocsássa meg, Igazgató úr, hogy soraimmal felkeresem! Tisztelettel emlékeztetem Államtitkár asszonyt arra, hogy… (AkH.147.). Megszólításban tehát nagy kezdőbetűvel kell írni a kérdezett szavakat, szövegben írható kis kezdőbetűvel. (DTSZ)
vissza a főoldalra