magán-, magán

2017. 11. 07.

A magán- gyakran szerepel összetett szavakban előtagként. Előfordulhat-e olyan eset, amikor a „magán” szót jelzőként különírhatjuk?

A magán- (egyéni, privát, saját jelentésben) mindig egybeírandó az utána álló szóval: magántelevízió, magángyűjtemény, magán-telefonbeszélgetés (szótagszám miatt kötőjellel) stb. A magán mint ragos névmás írható külön: magán hord, magán visel, magán kívül másra nem gondol stb. (Magyar helyesírási szótár, 348. oldal). (MK)
vissza a főoldalra