résztvevő, részvevő, részvétel

2017. 11. 17.

Ha a résztvevőt (eseményen megjelenő) t-vel írjuk, akkor a részvételi díjat, részvételt, részvételét miért t nélkül kell írni? (A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás)

A résztvevő és a részvevő tárgyas szóösszetétel, az első jelölt (tárgyragos), a második jelöletlen (rag nélküli). A Magyar értelmező kéziszótár mindkettőt megadja mint ’valamiben részt vevő személy’ jelentésben, tehát mindkettő használatos.
A részvevő hangzásban megegyezik (azonos alakú) a ’részvétet nyilvánító’ részvevő szóval (a szótár ezt a jelentést is közli). Hogy a két jelentést megkülönböztessük, a nyelvhasználatban kezdenek elkülönülni egymástól.
A részvétel szó ebben a formájában nyelvújítási szó, akkor nem tartották lényegesnek, hogy a tárgyragot is feltüntessék. Ugyanúgy kettős jelentésű volt, mint a részvevő: ’megjelenés’, illetve ’együttérzés’. Mára itt is megfigyelhető a jelentésben a szétfejlődés, részvétel ‘megjelenés’, részvét ‘együttérzés’. Nyelvművelő kézikönyv (Grétsy – Kovalovszky (szerk.), Akadémiai, Budapest. II. 586. (DÉ)
vissza a főoldalra