mondatvégi írásjel az idézőjel előtt

2018. 01. 15.

Az idézet végére kell pont az idézőjel után? Vagy az általam írt változatok helyesek? A költő ekképp szólt: ,,Menjen haza, aki nem mer!”; A költő így írja le a tájat: ,, Dombok, rónák, sivárság mindenütt.”

Az idézetet bevezető mondat után kettőspont áll, majd a két idézőjel közé ékeljük be az idézett szöveget. A lezáró idézőjel elé olyan mondatvégi írásjel (pont, kérdőjel, felkiáltójel) kerül, amelyet az idézett mondat vagy mondatrész megkíván (AkH. 257. a)). Pl. Madách szavait szinte mindenki ismeri: ,,Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”. (BM)
vissza a főoldalra