felkiáltójel a mondat végén

2018. 01. 19.

Mikor tehetünk/kell tennünk felkiáltójelet a mondat végére? Van olyan, hogy pont kerül a felszólító mondat végére?

A mondatzáró írásjelek szabályozásánál az AkH. a következő szabályokat fogalmazza meg. Az egyszerű felkiáltó, óhajtó és felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk: pl. Azonnal gyere ide! Bárcsak sikeres lehetnék! Ezt aztán jól megcsináltad! (241. d)) Az érzelmek fokozására használhatunk több mondatvégi írásjelet is: pl. Szeretlek!!! Nem?! Mellérendelő mondat esetén az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet használunk: pl. Sokat késik, ne várjunk rá! (242.) Az alárendelő összetételek esetén pedig olyan írásjelet kell tenni a mondat végére, amilyet a főmondat kíván: pl. Figyeljétek, ki lesz az első! (243.)
A felszólító formájú mondat lehet kijelentő funkciójú is. Gyakori „az általános érvényű, sokszor tanács jellegű utasítások, a használati utasítások és az általános igazságokat megfogalmazó felszólítások” a ponttal való zárása (Helyesírás, Osiris Kiadó, 2004: 310.).
(BM)
vissza a főoldalra