tárgyszót

2018. 02. 01.

A tárgyszó szónak mi a tárgyesete és többes száma? Tárgyszót vagy tárgyszavat, tárgyszók vagy tárgyszavak?

A helyes alakok: tárgyszót, tárgyszók, tárgyszavak. A ‘szó’ többes számaként gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben (például összetett szavak vagy nyelvészeti szakkifejezések esetén) a ‘szók’ alak is lehet (pl. névszók, határozószók, mondatszók). (MK)
vissza a főoldalra