a kötelesség szó eredete

2018. 02. 03.

Honnan származik a kötelesség szavunk? Miért köteles valaki, valamit csinálni?

Köteles [1138]: Származékszó, a régi nyelvi kötél ‘kötelezettség, feltétel’ főnév -s melléknévképzővel ellátott alakja. A jogi kötelezettség állapotával és az erkölcsi kötelességérzettel kapcsolatos jelentések kialakultak a magyarban is, de keletkezésükben és megszilárdulásukban a latin obligo ‘hozzáköt, összeköt, kötelez’ és a latin obligatio ‘kötöttség, kötelezettség’ jelentései is szerepet játszhattak. A kötelez [1372] ige a kötél főnévből -z igeképzővel alakult. További idekapcsolódó származékok a kötelesség [1528], kötelező [1585], kötelezvény [1832], kötelezettség [1835] (Zaicz Gábor: Etimológiai szótár). Kötelesség: amit jogi vagy erkölcsi kötelék alapján meg kell tenni (TESz). (MK)
Üdvözlettel: Minya Károly
vissza a főoldalra