a magyar magánhangzók gyakorisága

2018. 02. 10.

Mik a különböző magánhangzók gyakorisága a magyar nyelvben?

A hangok gyakoriságát többféleképpen is ki lehet számolni. Az egyik mód, amikor a teljes szövegben számoljuk össze a hangokat. Más módszer az, amikor azt is figyeljük, hogy a szó melyik részében fordul elő egy adott hang, szó elején (szókezdő helyzetben), szó belsejében, szó végén, toldalékban stb. Az általános adatok szerinti gyakorisági adatokat Kassai Ilona a Fonetika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998) c. könyvében a 143. oldalon közli, interneten elérhető idézetként: http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Csernicsko_Hires_Hangtan.pdf, 60. o. (DÉ)
vissza a főoldalra