ami/amely

2018. 02. 12.

Az ami/amely problémával kapcsolatban van olyan nézet, hogy az ami használata is teljesen helyes még a legigényesebb írott szövegben is akkor, ha a mellékmondat nem jelzője a főnévnek, hanem csak közbevetésszerű, nem jelzői értelmű mellékmondat esetén. Az egyik példamondat: Újabban szemüveget is viselt, amit időnként a homlokára tolt. Ennek fényében helyes lehet-e az ami igényesebb stílusban is a következő mondatban? Egy könyvet olvasott, amit a szomszédtól kapott kölcsön előző nap.

A vonatkozó névmások használata jó ideje változóban van, emiatt sok a kérdés róluk. Mivel az ami sok helyen megjelenik az amely helyén, egyre többen elfogadják az ami használatát. Szigorú határt nem lehet húzni ebben a kérdésben, ahogy Nádasdy Ádám is írja A burjánzó vonatkozó c. cikkében. http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/14.html
A kérdezett mondatban át lehet alakítani jelzői szerepűvé a mellékmondatot: A szomszédtól tegnap kölcsön kapott könyvet olvasta. Egy, a szomszédtól tegnap kölcsönkapott könyvet olvasott. Vagy hozzávetésként: Egy könyvet olvasott. A szomszédtól kapta kölcsön. (A Nyelvművelő kéziszótár, Tinta, 2005: 40. o. példája alapján az események sorrendje sem mindegy, éppen pongyolaságnak nevezi a fordított sorrendű események összekötését az ami névmással.) (DÉ)
vissza a főoldalra