a betűszókban lévő kétjegyű mássalhangzók írása

2018. 02. 13.

A betűszavakban előforduló SZ elem (pl. SZDSZ) milyen esetekben vált Sz formára (pl. TESz), és miért?

Az OH. 391. oldala alapján: „Mind a magyar, mind az idegen tulajdonnévi betűszók minden betűje nagybetűvel írandó, még a kétjegyű mássalhangzók második betűjegye is.” Az SZDSZ tehát egy, a szabálynak megfelelő forma.
A 398. oldalon felsorolnak néhány kivételes alakot is, mint például az FKgP (Független Kisgazdapárt) – ebben az esetben például maga a párt ragaszkodott ahhoz, hogy a g-t kisbetűvel írják. A következő bekezdésben épp magát a TESz.-t említik, amelyről a következőket írják: „Ez megelevenedett, betűnévként ejtett, sajátos rövidítés, amely valójában a betűszókhoz tartozik, az írásmódja azonban őrzi rövidítés voltát. Annyiban szabálytalan, hogy a kétjegyű mássalhangzó második betűjegyét nem kisbetűvel szokás rögzíteni.” (MP)
vissza a főoldalra