idegen nevek toldalékolása

2019. 01. 15.

Egy idegen tulajdonnév toldalékolásakor, akkor is nyúlik a szó végi magánhangzó, hogyha a tulajdonnevet idézőjelbe tettük és a toldalékot — nyilvánvalóan — az idézőjel után kötőjellel tettük a kifejezés végéhez.

A helyesírási szabályzat a kérdezett problémával nem foglalkozik. Az Osiris-féle Helyesírás a tulajdonnevek közül a címekről írja, hogy az írásjellel lezárt címek esetében eltekinthetünk a magánhangzó nyúlásának jelölésétől. A példája: József Attila versének, a „Mama”-nak… (OH. 2004: 240. o.). Ezt az írásmódot más tulajdonnevekre is alkalmazhatjuk. (DÉ)
vissza a főoldalra