énszerintem

2019. 01. 27.

Hogyan írjuk: én+szerintem, te+szerinted stb.?

A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy–Kemény, 1996, Auktor Könyvkiadó, Budapest, 149.) szerint a raggal vagy névutóval ellátott személyes névmások, személyragos határozószók általában személyes névmási előtag nélkül használatosak: hozzám, irántam, tőlem, utánam, szerintem stb. A névmást csak akkor tesszük ki eléjük, ha erősebb nyomatékot akarunk adni, például szembeállításban: ne énhozzám fordulj, hanem őhozzá; énszerintem hívják így, nem őszerinte. Az egybeírásról A magyar helyesírás szabályai 122. pontja rendelkezik. (MK)
vissza a főoldalra