Aranytoll-lal tüntették ki

2019. 02. 07.

Aranytoll-lal tüntették ki, vagy Aranytollal? A díjnevek esetében van egyszerűsödés, ha három egyforma betű találkozik?

Az AkH. 93. pontja a következő: A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük, például: orra (= orr + ra), fedd meg (= fedd + d meg), tollal (= toll + lal), vádlottól (= vádlott + tól), füttyel (= fütty + tyel), könnyé (= könny + nyé), nagyobban (= nagyobb + ban), hallak (= hall + lak) [vö. 61., 82. b)]. A szabály nem érvényesíthető a tulajdonnevekre (még akkor sem, ha kisbetűs elemükről van szó), illetőleg a szóösszetételekre.
Ez alapján nincs egyszerűsítés, a helyes írásmód: Aranytoll-lal tüntették ki. (MKné)
vissza a főoldalra