a nyű ige toldalékolása

2019. 02. 14.

A Magyar helyesírási szótárban a nyű igénél a következő alakok szerepelnek: nyűsz, nyüvi, nyűtte, nyűje, nyűdd, nyűjed. Ezek közül a nyüvi-t tényleg rövid ü-vel kell írni? Ha igen, akkor a fanyűvő is rövid ü?

A nyű (a fő, a lő, a nő, a ró és a sző igékhez hasonlóan) a csupán v-s változatú tőtípusba tartozik. A Magyar grammatika c. egyetemi tankönyv 96. oldalán az alábbiakat olvashatjuk erről a csoportról: „Az idetartozó igéknek két tőváltozatuk van. A szótári tő egytagú, hosszú magánhangzós végű (például: sző-), a melléktő rövid magánhangzójú és v-re végződik (szöv-).”
Ezek alapján a nyüvi és a fanyüvő szavak valóban rövid magánhangzót (ü) tartalmaznak.
(MP)
vissza a főoldalra