kompetenciaalapú, négyzet alapú

2019. 02. 20.

Az Akh. szótárában található “kompetenciaalapú”, ill. “négyzet alapú” szószerkezetekkel kapcsolatban kérdezném, hogy mi indokolja az eltérő írásmódot.

A kompetencia szó csak főnév, így a kompetenciaalapú szóra a szótagszámlálás szabálya vonatkozik, amely kimondja, hogy a kéttagú szóösszetételeket egybe kell írni (Osiris, 128. oldal). A négyzet kettős szófajú: főnév és melléknév, a négyzet alapú (például füzet) szószerkezetben melléknév, így nem szóösszetétel, hanem minőségjelzős szószerkezet, ezért különírjuk a jelzett szótól (AkH. 125.). (TT)
vissza a főoldalra