Győrött, Győrben, Ózdon

2019. 02. 21.

Melyek a helyes alakok: Pécsett/Pécsen, Ózdott/Ózdon, Győrött/Győrön, Gödött/Gödön, Paksott/Pakson, Érdett/Érden?

A helyes alakok: Pécsett/Pécsen, Ózdon, Győrött/Győrben, Gödön, Pakson, Érden. Néhány egy szótagú városnevünket, illetőleg a -vár, -hely utótagú településnevek egy részét hagyományosan -t, -tt helyhatározóraggal is elláthatjuk: Kolozsvárott (Kolozsvárt), Győrött, Pécsett, Vácott stb. A -t, -tt ragnak választékos, régies hangulata van napjainkban (Magyar nyelvhasználati szótár, 226. oldal). (TT)
vissza a főoldalra