81. Bod Péter Szent Hilárius című munkájából

2019. 03. 03. nincs hozzászólás

250 éve, 1769. március 3-án 57 esztendős korában halt meg Bod Péter.

56.Micsodás a világi élet?
Mint a hetivásár, azholott két rendbéli emberek fordulnak meg; némelyek adnak-vésznek, mások pedig csak szemlélik és nézik a vásárt.

58.Hol vagyon a földnek közepe?
A pogányok Delfisben tartották, melyet onnan próbáltak, mivel két sast elbocsátván egyszersmind egyiket napkeleten, a másikat napnyugoton, Delfisnél találkoztak egybe. A zsidók Jérusálemben tartották. De a kerek föld közepe ott vagyon, ahol te állasz.

A Szent Hilárius címlapja és Bod Péter portréja (a kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből)84.Miért nevezték a nyelvet elme címerének?
Mert a szív a nyelv által megesmértetik. A szív tárház, rakott ház, a nyelv kolcsár, kisáfárolja, ami benne vagyon. A szív forrás: a nyelv csorgó, ami benne vagyon, azon kicsoronkál a piacra.

87.Kinek vagyon jó füle?
Aki örömest meghallgatja az hasznos dolgokat, eszesen megválasztja a meghallottakat; engedelmesen, amelyeket megértett, véghezviszi.

88.Ki a nagy szívű ember?
Aki a bosszúságtételt elhallgatja, a szidalmazásokra pedig sem füle, sem nyelve nincsen.

97.Mi haszna van a tükörnek?
Arra való, hogy az ember esmérné meg magát belőle. Mert aki a maga szépségét látja, annak arról kell gondolkodni, hogy rossz erkölcsével meg ne rútítsa; aki magát dísztelennek látja, hogy jó erkölcsével ékesítse; aki vén, hogy megemlékezzék a koporsó poráról.

195.Mit nem lehet eltitkolni?
A szeretetet, tüzet, fájdalmat, hurutot, csizmába esett kövecskét, a zsákban lévő vasszeget.

196.Mit nem kell másnak javallani?
A házasságot, a tengeren való hajókázást, a katonaságot, mert mindezeknek kimenetelek bizonytalan.

198.Mit kell eltávoztatni?
Hogy a mások leveleket meg ne olvasd; hogy kovácsműhelyben semmihez ne nyúlj, nehogy kezedet megégesd; hogy a patikában semmit meg ne kóstolj, nehogy méreg légyen az.

202.Mivel szerez ember veszedelmet magának?
Ha a főemberekről beszél; mert az igazság gyűlölséget szerez.

205.Mi igen nehéz dolog?
Elhallgatni azt, amit nem kellene kimondani. Kimondani ellenben azt, amit nem kellene elhallgatni.

245.Micsodás a jó beszéd?
Mint a drága kenetnek jó illatja. Ha rosszul vagy, megéleszt, és gyógyít, ha jól vagy, gyönyörködtet s megvidámít.

302.Ki a boldogtalan ember?
1. Aki mit tud, másnak nem taníthatja. 2. Aki amit tanít, maga nem cselekeszi. 3. Aki amit nem tud, mástól meg nem kérdi.

304.Meddig az ember szerencsés?
Míg irigyei találtatnak. De mikor az irigyeid megszüntenek, tudd meg, hogy rosszul vagyon állapotod.

316.A barátság hol állandó?
Az egyenlők között. A ruhafejérítőt a szénégető hívta, hogy véle lakjék egy szálláson, és így könnyebben élhetnek, de azt felelte: én azt nem cselekedhetem, mert amit én megfejérítenék, azt te olyanná tennéd, mint a szén: Sume tibi parem, azaz: egyenlő társat válassz magadhoz.

327.Hogy kell barátoddal élned?
Úgy, mint akiről szüntelen meg kell gondolnod, hogy lehet még ellenséged.

394.Micsoda napnak vagyon örvendetes estvéje?
Amelyet jól és hasznosan töltöttél el.

398.Melyik a legrövidebb idő?
Amelyben legboldogabbul élsz és gyönyörködöl: könnyen telik, észre sem vetted, hogy eltölt.

405.Hamar mi szokott változni?
Ami igen szép, jó illatú, jóizű, mint a természetben a rózsák, liliomok, kedves ízű gyümölcsök, almák, barackok. Úgy az ember állapotja, amely kedvesebb, a’ változik leghamarább.

446.Ki a gazdag?
Akinek elég, amije vagyon.

465.Mire vagyon szüksége a keresztyén embernek?

466.Az igaz hitre, amely nélkül ISTEN előtt kedves nem lehet. 2. Az jó hírre-névre, amely nélkül felebarátjának nem tetszhetik. 3. A jó lelkiisméretre, amely nélkül magában csendessége nem lehet.

467.Mit használ a tudomány?
Mindeneknek mindent ád: az ifjaknak értelmet, az véneknek vigasztalást, a szegényeknek gazdagságot, a gazdagoknak dicsőséget, gyönyörűséget. Vénségedre ez útiköltséged.

483.Ki a jó tanító?
Akinek még a lépése is tanít: élete, öltözete, beszéde mind tudományt hirdet a népnek. (…)

491.Micsoda mesterek tanítnak harag nélkül, intnek félelem nélkül?
A könyvek.

495.A tudomány hogy hasznos?
Ha mással közlöd: ha titkolod, nem sokat ér.

664.Micsoda az életnek mértéke?
Nem a sok idő, hanem a jó cselekedetekkel teljes napok, melyeket kegyesen töltöttél el, és dicsérnek tégedet holtod után.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra