alá- és fölérendelt

2019. 04. 07.

Melyik a helyes? És miért: alá- és fölérendelt, alá-fölé rendelt, alá- és fölérendeltség, alá-fölé rendeltség, alá- és fölérendeltségi viszony, alá-fölé rendeltségi viszony.

A alárendelt és a fölérendelt szavakat helyesen egy szóban írjuk le, így abban az esetben, amikor egy mondatba ezt a két szót be akarjuk szúrni, és nem ismételjük a “rendelt” szót, akkor kötőjellel kapcsoljuk hozzá, jelezve, hogy egybeírandóak. (Vö.: Osiris, 443. o.) Tehát: alá- és fölérendelt, alá- és fölérendeltség, alá- és fölérendeltségi viszony. (TT)
vissza a főoldalra