30 éves az Anyanyelvápolók Szövetsége

2019. 04. 08. nincs hozzászólás

Köszöntjük a 30 éves Anyanyelvápolók Szövetségét! Az ASZ 1989. április 8-án alakult meg.

Az alapszabály szerinti célja: „A nyelv a közösség életében a legfontosabb összetartó erő. Ezért az Egyesület legfőbb hitvallása anyanyelvünk fennmaradásának és továbbéltetésének a szolgálata. Egyesületünk céljának és tevékenységének meghatározásában a nyelvelmélet felismeréseiből, a nyelvtudomány eredményeiből, a nyelv és társadalom összefüggéseiből indul ki. Nyelv és gondolkodás, nyelv és magatartás, nyelv és művelődés három lényeges összefüggés, melyek szem előtt tartása jelentős tényező szövetségünk mindennapi tevékenységében. A gondolkodás felgyorsulása és kiterjedése együtt jár a nyelv eszköz- és formavilágának gazdagodásával, differenciálódásával, s meghatározza a nyelvművelés irányát, összetevőit; a tudat gazdagodása kihat a magatartás pallérozására; készségének kiterjedése és finomodása együtt jár a nyelvi eszközök gyarapodásával, használatuk árnyalásával, a tudatba épülésük mélységével és tartósságával. Az Egyesületnek ezért az a törekvése, hogy soraiba tömörítse mindazokat, akik felelősséget éreznek nyelvünk, a magyar nyelv állapotáért, helyes és kulturált használatáért, közéleti szerepének és jogainak kiterjesztéséért. Együtt kíván működni minden olyan hazai és külföldi intézménnyel, szervezettel, közösséggel, amelyek tevékenységéhez az anyanyelvi kultúra terjesztése, a magatartáskultúra gyakorlata kapcsolódhat.”


 

Anyanyelvápolók Szövetsége 

Az egyesület ünnepi közgyűlése 2019. május 18-án szombaton 10.00 órakor lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ezen a napon nyitják meg az 53. magyar nyelv hetét is, melynek témája: A mai magyar költészet nyelve.


Az egyesület életéről az anyanyelvapolo.hu honlapon és az idén 41. évfolyamába lépett Édes Anyanyelvünk című folyóiratból is lehet tájékozódni. A lapot a postán lehet előfizetni. Az Anyanyelvápolók Szövetségének (ASZ) tagjai a lapot a tagdíjuk rendezését követő második hónaptól kezdve a megadott címükön fóliázott formában megkapják a megjelenés napján. A szerkesztőség visszamenőlegesen nem tudja biztosítani a lapot.  Az ASZ-tagdíjat átutalással lehet rendezni az OTP-nél vezetett 11705008-20132015 sz. bankszámlaszámra. A tagdíj 2000, illetve 1500 Ft/év (tanuló, nyugdíjas). A tagsággal, tagdíjfizetéssel, lapterjesztéssel kapcsolatos ügyekben az ASZ irodavezetője és az ÉA szerkesztőségi titkára illetékes: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu. Cím: 1053 Bp. Károlyi u. 16.Az ASZ felhívása tagjaihoz: Kérjük kedves olvasóinkat és tagtársainkat, hogy 2018. évi személyi jövedelemadójuk bevallásakor az 1% kapcsán rendelkezzenek az Anyanyelvápolók Szövetsége javára. Adószámunk: 19663155-1-41. Köszönjük!


(ASZ-Manyszi infó)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra