Andrét

2019. 04. 11.

Az „Andre” keresztnév toldalékolása során hosszúvá válik-e a szó végi magánhangzó?

Mind a közszavak, mind a tulajdonnevek végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, illetve ő-t írunk az olyan toldalékos vagy utótaggal ellátott alakokban, amelyekben ezek a szó végi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: Andrét (AkH. 216. a) szabálypont). (MKné)
vissza a főoldalra