fő-zeneigazgató

2019. 04. 17.

A főzeneigazgató mintájára ezek is egybeírandók, vagy nem olyan összeforrott alakok: fődíszletlakatos, fő-nőijelmezszabász? Ha egybeírandók, a kötőjel 6 szótag fölött itt is elhagyható?

A fő-zeneigazgató helyesen így írandó (OH. 725). A fő minőségjelzős összetételek csak értelmezhető jelentéskülönbség esetén írandók egybe (AkH. 105). Amennyiben így értelmezik, akkor: fődíszletlakatos és fő-nőijelmezszabász. (BG)
vissza a főoldalra