(P. H.)

2019. 04. 24.

A pecsét helye rövidített alakját miért tesszük zárójelbe, miért nagybetű mindkét szó rövidítése (P.H.)?

A pecsét helye rövidítés a szabályzat szerint így írandó: (P. H.). (AkH. 284). Nem tudunk rá más magyarázatot, mint a hagyomány elvét. Rendszerszerű rövidítésként így is helyes lenne: p. h. (BG)
vissza a főoldalra