szubsztrátum

2019. 05. 21.

Mit jelent a nyelvészetben a szubsztrátum?

Szubsztrátum: annak a folyamatnak a következménye, hogy az egymás mellett élő nyelvek egyikének, a társadalmilag alárendelt, meghódított etnikum nyelvének beszélői nyelvileg asszimilálódnak, áttérnek a domináns, az uralkodó, a hódító etnikum nyelvére, de nyelvük nyomai fellelhetők a domináns nyelvben, pl. a francia nyelv több magánhangzójának eredetét némely elmélet a kelta őslakosság nyelvének hatásából vezeti le (Nyelvészeti kisszótár, 202. o.). Nyelvi alapréteg, eltűnt nyelv, amely az ugyanott beszélt későbbi nyelvekbe is valamennyire beszűrődik (Idegenszó-tár, 883. o.). (MKné)
vissza a főoldalra