Ez volt a hatodik nyelvésztábor

2019. 06. 29. nincs hozzászólás

Lesz hetedik is. Beszámoló címszavakban. Első nap: előadások a nyelvi tervezésről, nyelvstratégiáról, nyelvművelésről.

* Változik a művelődés szerkezete, ennek nyomán változnia kell a művelődéshez, így a nyelvműveléshez kapcsolódó tevékenységeknek is. A sokat hangoztatott „élményközpontúság” mellett meg kell ismerni a művelődésgazdaságtan, művelődéspszichológia javaslatait; valamint érdemes lenne terjeszteni a hungarooptimizmust. (Balázs Géza)

* Miért érez valaki fizikai fájdalmat, és miért áll fel a hátán a szőr, ha valami nemtetszőt talál valakinek a beszédében? (Minya Károly)

* Minden várakozást felülmúlt az első korrektorverseny! (Blankó Miklós)

* A magyar nyelv stratégiái: fennmaradás (18—19. sz.), tisztítás (1920–1945), nyelvhasználók művelése (1945–1990), a nyelvművelés megújítása (1990-). (H. Varga Gyula)

* Vitakérdés: Több kiemelt személyiség is állástfoglalt a nyelvújítás ellen. Vajon miért?

* Újhely és a nagy háború (kiállítás, vezető: Gécziné Nagy Mária)

Második nap: Magyarságszimbólumok és gyermeknyelv

* A magyarsággal és a magyar nyelvvel kapcsolatos sztereotípiák (egy kutatás bemutatása) (Balázs Géza)

* Törökországban nem lett bestseller az Egri csillagok. (Kiss Róbert Richard)

* Milyen nyelven szólal meg a gyerek, ha elkülönítik, s nem beszélő környezetben nő fel? A magzat is hall! Rizikógyermekek. A pragmatikai kompetencia (szándéktulajdonítás, irónia) születése. (Gyermeknyelvi délután Bóna Judittal)

Harmadik nap: Nyelvészeti módszerek

* Innovatív módszerek az (anya)nyelvoktatásban (Kecskés Judit)

* Receptírók és hozzászólók megnyilatkozásai az internetes receptportálon (Ballagó Júlia)

* Gondolatok egy „speciális” határozói csoportról (aszemantikus, képes, vonzat-…) és ennek oktatásáról (Mayer Péter)

A különféle nyelvészeti megközelítések kapcsán eszünkbe jutott a Kurt Gödel-paradoxon: „mindig megadhatunk egy olyan állítást, melyet az adott axiómarendszeren belül nem tudunk bizonyítani, és az axiómarendszert ezzel kibővítve is találunk olyan állítást. Egy axiómarendszer, ha elég összetett ahhoz, hogy a számelméletet is magába tudja foglalni, sohasem lehet teljes, azaz nem dönthető el bármely állítás igaz vagy hamis volta.”

* Kirándulás Karcsára (tündérek temploma, mellette Nagy Géza-emlékkiállítás), Pácinba (reneszánsz kastély) és Cigándra (Sőregi-ház, tájékozódás a pácini és cigándi falumonográfiáról), valamint Karosra, a honfoglalás kori temetőbe. (Fehér József, Viga Gyula)

Nyelvészek börtönben. A 6. nyelvésztábor tagjai beléphettek a sátoraljaújhelyi fegyház és börtön területére: mivel ott volt az ebédjük.

* Megtudták, hogyha nem lettek volna sátoraljaújhelyi rabok, akkor nem innánk ma tokaji aszút – ugyanis a rabok segítettek a filoxéra utáni szőlőtelepítésben.

*Szent Adorján a büntetésvégrehajtás védőszentje.

Egyúttal megismerkedtek a 2007-ben alakult börtönmúzeummal, sőt meghívást kaptak egy teljesebb börtönlátogatásra, az itt gyűjtött szlengszövegek megismerésére is – a 7. nyelvésztáborban.

A hatodik nyelvésztábor történelmi érdekessége volt, hogy a múzeumban berendezett múlt századfordulós kávéházban Fráter Zoltán irodalomtörténész ismert magyar versekhez keresett korabeli népdalokat, kuplékat, operetteket (melyeket Pölcz Ádám zongorakíséretével elő is adott).

További programok: vadételfőző verseny, Tóth Vera-, Zalatnay Cini- és Keresztes Ildikó-koncert, valamint a 2018. év szavainak bemutatója.

Emlékezés II. Rákóczi Ferencre és a kuruc szabadságharcra

*A sátoraljaújhelyi levéltár a történelmi Magyarország legrégebbi egyben megmardt levéltára. Feltűnő, hogy a hivatalos iratokban már a 17. századtól tömeges a magyarnyelvűség. Eredeti Kazinczy és Rákóczi Ferenc kéziratok (Oláh Tamás)

* Két egymásra épülő, egymásra és a korra is reflektáló Rákóczi-film: Rákóczi hadnagya (1951), A Tenkes kapitánya (1963). (Fráter Zoltán)

* Rákóczi „irodalma” – az irodalom „Rákóczija” (Blankó Miklós)

* Háromszoros csavar van Thaly Kálmán „hamis kuruc dalaiban”: 1. nagy dérrel-dúrral leleplezték 10 maga írta kuruc versét és ez maradt meg a köztudatban, ámde: 2. ő már korábban leleplezte magát, csak oda kellett volna rá figyelni, de persze megvolt az oka arra, hogy 3. mégis elrejtse magát a bujdosó versekben, mert maga is bujdosott…  (Balázs Géza egy korai igazságügyi nyelvészeti példáról)

* Rákóczi Ferenc hamvainak 1906-os hazahozatala, sajtóvisszhangja. (Halász Csilla)

Summa: 18 előadás, 4 vita-megbeszélés, 8 helyszín, 2 zenés-irodalmi est, 3 koncert, 30 regisztrált résztvevő, további alkalmi érdeklődők, Sátoraljaújhely, Széphalom, 2019. június 19—23. A programot támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Ez volt a hatodik nyelvésztábor. És lesz hetedik is.

(Szöveg és kép: Manyszi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További képek: itt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra