kötőjel és toldalékolás

2019. 07. 16.

Kell-e kötőjelet tenni az ilyen összetett tulajdonnevekbe a rag helyett: Petőfi Sándor Általános Iskola- és Gimnáziumban, VAGY nem: Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban?

Az intézmény teljes neve az, hogy Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium, így ennek egészéhez járulnak az aktuális mondatszerkezet kialakításához szükséges toldalékok, vagyis a második megoldás a jó.

(Ragmorfémák hiányát egyébként sem szokás kötőjellel jelölni, ehhez hasonló jelenség csak akkor fordul elő, ha egy mellérendelő szerkezetben egy összetételi tagot [tehát lexémát] hagyunk el a rövidítés/egyszerűsítés miatt, pl. emberbarát és állatbarát helyett: ember- és állatbarát. Ellenben nem igazán mondunk/írunk olyasmit, hogy *szekrény- és fiókban ahelyett, hogy: szekrényben és fiókban.)

(MP)
vissza a főoldalra