EUMSz

2019. 08. 08.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés-nek mi a helyes betűszava. EUMSZ, EUMSz?

Nem ismerünk ilyen betűszót, de az EUMSz helyesírási szempontból kifogástalan. (BG)

Pedig van ilyen. Magában a 344 oldalas jogszabályban 21-szer szerepel a helyesen írott EUMSz. Az internetes találati szám: 139 000 (nemcsak a betűszóra  vonatkozóan). A Wikipedia is foglalkozik vele, a szövegében felbukkan az EUMSz is. (BJ)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT


https://hu.wikipedia.org/wiki/C418/01_szellemi-_%C3%A9s_tulajdonjog_v%C3%A9delme 

vissza a főoldalra