kettőspont

2019. 09. 13.

Az alábbi, kettős pont utáni első mondatoknál szeretném megtudni, hogy kis vagy nagy betűvel kezdjem-e a mondatokat: … és együtt próbáltunk meg választ találni a kérdésekre: miért/Miért éltem túl? Mi az életem célja? Ha fájdalmas helyzetbe kerülünk, akkor a kérdés az: elhisszük-e/Elhisszük-e, amit mondanak rólunk? Elhisszük-e, hogy értéktelenek vagyunk?

A kettőspont után akkor írunk nagy kezdőbetűt, ha az írásjelet név vagy cím követi, illetve ha egész mondatot idézünk, továbbá, ha a kettősponttal lezárt figyelemfelhívó jellegű mondatot, amelyben van egy tartalomváró szó, amelyik hosszabb kifejtést igényel, több külön mondat követ (Osiris-féle Helyesírás 2004: 142–3., 295.). A fentiek értelmében a nagybetűs forma fogadható el. … és együtt próbáltunk meg választ találni a kérdésekre: Miért éltem túl? Mi az életem célja? Ha fájdalmas helyzetbe kerülünk, akkor a kérdés az: Elhisszük-e, amit mondanak rólunk? Elhisszük-e, hogy értéktelenek vagyunk? (MK)
vissza a főoldalra