mondatzáró írásjelek az idézetben

2019. 09. 18.

Az alábbi helyzetekben a mondatzáró írásjel az idézőjelen belülre vagy kívülre kerül-e, ill. nagy- vagy kisbetű az idézett első szó?
Rajmund azt válaszolta: „Akarom.” Rajmund, bár nem értette világosan a szavakat, mégis azt válaszolta: „Akarom.” Ez az eset vezetett el odáig, hogy kikristályosodjék benne élete jelmondata: „Fölemelni a világot a Szeplőtelenhez.”

A példamondatokban jó helyen szerepelnek a mondatzáró írásjelek (OH. 337.): Rajmund azt válaszolta: „Akarom.” Rajmund, bár nem értette világosan a szavakat, mégis azt válaszolta: „Akarom.” Ez az eset vezetett el odáig, hogy kikristályosodjék benne élete jelmondata: „Fölemelni a világot a Szeplőtelenhez.” Az idézőjelen belül a mondatot nagybetűvel kezdjük. (DÉ)
vissza a főoldalra