Máré-vár, Máré vára

2019. 10. 13.

Hogyan kell helyesen írni a Máré()vár kifejezést?

A földrajzi nevek egyik csoportját képezik az építménynevek. Az építményneveken belül a középületnevek, vagyis a templomok, kolostorok, várak nevei, illetőleg ezek részeinek, bástyáknak, tornyoknak, kapuknak stb. megnevezései közé tartoznak ide (Osiris-helyesírás, 179.). A várak írásmódjára azonban a megnevezés nyelvtani felépítésétől függően többféle lehetőség van: Rákóczi-vár (vö. 200.), Drégely vára (vö. 202.), Cseszneki vár (Osiris-helyesírás, 197.). A jelzői szerepű közszói előtagot tartalmazó földrajzi megjelöléseket nagy kezdőbetűvel, az utótagot külön és kis kezdőbetűvel kell írni. A melléknévi származékokban a nagybetű kicsire változik: Cseszneki vár – cseszneki vári, Csonka torony – csonka toronybeli. A Máré vitézről elnevezett vár helyes írásmódja: Máré-vár, Máré vára. (DTSz)
vissza a főoldalra