felsorolás

2019. 11. 04.

Egy felsorolást bevezető mondat után a gondolatjellel bevezetett felsorolásoknál az egyes gondolatsorok végére milyen írásjelet teszünk: semmit, vesszőt vagy pontot? Milyen kezdőbetűt használunk?

Ha a felsorolásban egy szóból vagy szerkezetből álló olyan nyelvi egységek szerepelnek, amelyek nem kapcsolódnak szervesen a bevezető mondathoz, utánuk nem kell vesszőt, a legvégére pedig pontot tenni. A kezdőbetűk ilyenkor megválaszthatók, lehetnek kis- és nagybetűsek is. Például:
A munkáltató cégformája:
– költségvetési szerv, állami vállalat
– részvénytársaság
– egyéb
Ha a felsorolásban szereplő egy szóból vagy szerkezetből álló nyelvi egységek szervesen kapcsolódnak a bevezető mondat szintaktikai szerkezetéhez, akkor kisbetűvel kell őket kezdeni, egymástól vesszővel vagy pontosvesszővel elválasztva, az utolsó tagot pedig ponttal lezárva. Például:
A magzatvizet kétféle módon tehetjük vizsgálatra alkalmassá:
– amniocentézissel,
– amnioszkópiával.
Ugyanígy kell eljárni akkor, ha a felsorolás olyan tagolt mondategységekből áll, amelyek grammatikai kapcsolatban vannak a bevezető mondattal.
Ha a felsorolás tagolt szerkezetű mondatokból áll, mindegyik után ki kell tenni a mondatzáró pontot (Osiris, 309. o.). (MKné)


vissza a főoldalra