intézménynév

2019. 11. 16.

A pesti színházi, új színházi kisbetűs megoldás mennyiben tér el pl. a Centenáriumi általános iskolai formulától, vagyis az Új vagy a Pesti miért nem számít tulajdonnévi résznek, a Centenáriumi vagy Kelenvölgyi miért igen?

„A melléknévi intézménynévi származékokban azok a szavak, amelyek önmagukban nem tulajdonnevek, illetve nem tulajdonnévi értékűek, kisbetűsek lesznek, a tulajdonnevek vagy az azzal egyenértékű tagok nagybetűsek maradnak. Au írásmódban a tulajdonnévvel egyenértékű elemek megítélése okozhat gondot. A Nemzeti Múzeum vagy a Magyar Tudományos Akadémia nevében egyetlen tulajdonnévi értékű elem sincs, ugyanis a nevet alkotó tagok együttesen válnak névvé. A Fórum Hotel vagy a Gyöngyvirág Kft. nevében azonban van egy ún. fantázianév (Fórum, Gyöngyvirág), s ezek már tulajdonnévi értékűnek számítanak.” (OH. 216. o.) Erre az idézetre és a 187. helyesírási szabálypontra hivatkozva a kérdésben szereplő intézménynevek melléknévi alakját kis kezdőbetűvel írjuk: Új Színház – új színházi, Pesti Színház – pesti színházi, Kelenvölgyi Általános Iskola – kelenvölgyi általános iskolai, Centenáriumi Általános Iskola – centenáriumi általános iskolai (ez utóbbi közel van a fantázianévhez, bár ez is helynévből lett, mint a pesti, a Centenáriumi lakótelepen található). A kelenvölgyi és a centenáriumi tehát ugyanúgy nem tulajdonnévvel egyenértékű elem, mint a pesti vagy az új. (DÉ)
vissza a főoldalra