kis hazánk, kishazánk

2019. 11. 28.

Mostanában egyre gyakrabban olvasom, hogy kishazánk így, kishazánk úgy…
A kis melléknév akkor írandó egybe (szóösszetételként) az utána következő főnévvel, ha jelentésváltozás következik be. Én nem érzem, hogy a kis hazánk és a kishazánk között lenne jelentésbeli különbség.

A helyesírási szabályok szerint külön kell írni: kis hazánk. Az egybeírt változatra a két háború közötti időből van már példa, a gyakori együttes használat miatt sokak írásában összeforrott (hasonló jelenség a még egyszer írásmódja). Szótárakban nem találtam az egybeírt formát, de a fellelt szövegekből többször is a trianoni határokon belüli országra vonatkozik, s szeretetteljes, féltő érzések kísérik (néha gúnyos, ironikus felhangú a használata). (DÉ)
vissza a főoldalra