megszólítás írásjelezése

2019. 12. 18.

Melyik helyes? Isten éltessen sokáig, János! vagy Isten éltessen sokáig János!”

A megszólítások tagolatlan tagmondatnak számítanak, így mindig vesszővel kell elválasztani őket a tagolt mondattól. Ha a megszólítás a tagolt mondat után áll, akkor is mindig vessző választja el (Osiris, 328. o.). A helyes forma: Isten éltessen sokáig, János! (MKné)
vissza a főoldalra