informális

2019. 12. 24.

Divattá vált újabban a sajtóban az “informálisozás” . Informális értekezlet, informális hír, találkozó. Ennek a szónak a magyarban nem teljesen azonos a jelentése, mint az angolban. A magyarban: tájékoztató, felvilágosító. Jól tudom-e ? Nem lenne helyesebb azt mondani: kötetlen, laza, oldott, fesztelen, nem hivatalos, baráti, nyakkendő nélküli stb. értekezlet, tanácskozás?

A Nyelvművelő kéziszótár szerint: “Az angol informal ‘nem hivatalos, fesztelen’ melléknév fordításaként került a hazai közéleti és sajtónyelvbe, korábban csak ellentéte, a latin eredetű formális volt ismeretes a magyarban.” A szótár ezekkel ajánlja helyettesíteni: nem hivatalos, kötetlen, fesztelen, spontán jellegű (261).
A Magyar nyelvhasználati szótár ezzel egészíti ki: “Szókincsvizsgálatok szerint az informális jelentését sokan félreértik, és az információval rokonítják.” (115). (BG)
vissza a főoldalra