Népi ételreceptek. Anyanyelvi pályázat, 2020.

2020. 01. 26. nincs hozzászólás

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a kulturális kormányzattal közösen 2020-ban meghirdeti a 20. anyanyelvi pályázatot, melynek témája: népi ételreceptek.

 

A pályázat célja: népi, helyi (paraszt-)ételek és italok néprajzi-nyelvjárási leírása. Az ételreceptek gyűjtése során különösen nagy hangsúlyt kell feketni a sajátos nyelvi leírásra: az ételek, hozzávalók megnevezésére, a készítés módozataira. Nem követelmény a tudományos nyelvjárási lejegyzés; de törekedni kell az élőszavas jellemzők visszaadására: pl. í-zés, (illabiális) a-zás, ö-zés, kettőshangzók (ou, ié), nyúlások (tőlle), rövidülések (viz), betoldások (szolda = szóda) stb. De egyéb nyelvi érdekességeket tartalmazó, nem nyelvjárásban elmondott, leírt receptek is beküldhetők (például irodalmi receptek).  A pályázat kiírói felhívják a figyelmet a pontos adatközlése: közölni kell a receptek forrását (adatközlőjét), a gyűjtés helyét és időpontját. Csak eredeti, saját gyűjtés fogadható el, újságban, kötetben vagy interneten közreadott anyag nem.

 

Javasolt szakirodalom a kiinduláshoz: Erdei Ferenc: Néprajzi ínyesmesterség (é. n.), Draveczy Balázs: Balázs mester, az asztali örömök historikusa. Híres emberek ételei (é. n.), Kardos László: Az Őrség népi táplálkozása. (1943, reprint: 1982.), Móra Ferencné szakácskönyve (1949), Pető Margit: Kedves vendég tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél. A matyó konyha (1987), Szabó Judit: Judit asszony szakácskönyve Kovásznáról (1992), Végh Antal: Száz szatmári parasztétel (1978). 

 

Terjedelem: minimum 4000 leütés, maximum 25 ezer leütés A szövegekben ne használjanak különleges tördelési formákat. Az Anyanyelvápolók Szövetsége nyelvészekből és mesterszakácsból álló bizottságot kér fel a pályamunkák értékelésére. A tartalmi és nyelvi szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek. A pályázat díjazására 1 M Ft áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak. A szövetség a legjobb pályázatok anyagából válogatáskötetet jelentet meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez. Közlés előtt a szerkesztők egyeztetnek a kiválasztott szövegek szerzőivel. A kiadványból a szerzők tiszteletpéldányt kapnak.  A pályázatok beérkezési határideje: 2020. augusztus 20. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) lehet küldeni. A beérkezett pályázatot e-mailben visszaigazoljuk! Ímélcím: ea.szerkesztoseg@gmail.com. További információk: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu. A pályázat kötelező tartozéka egy adatlap a következő nyilatkozattal és adatokkal. Nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy a Népi ételreceptek pályázatra beküldött pályamunkám teljes egészében saját, eredeti, másutt nem közölt alkotás, amelyet az Anyanyelvápolók Szövetsége egészében vagy részleteiben megjelentethet. A megadandó adatok: a pályamunka címe, a szerző neve, címe, telefonszáma, ímélcíme, aláírása. A Nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Népi ételreceptek pályázat, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2020. november 13-án a magyar nyelv napján lesz a Pesti Vigadóban. 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra