Győrött, Pécsett

2020. 02. 23.

Engem nagyon zavar a Győrött, Vácott, Pécsett helyrag használata. Miért így mondják többen az -on, -en, -ön helyett?

Néhány egy szótagú városnevünket, illetőleg a -vár, -hely utótagú településnevek egy részét hagyományosan -t, -tt helyhatározóraggal is elláthatjuk: Kolozsvárott (Kolozsvárt), Győrött, Pécsett, Vácott stb. A -t, -tt ragnak választékos, régies hangulata van napjainkban (Magyar nyelvhasználati szótár, 226. oldal). (MK)
vissza a főoldalra