a magyar nyelv jövevényszavai

2020. 03. 08.

Hány százalékát teszik ki a magyar szókincsnek a szláv, török, latin, német, stb. jövevényszavak?

A probléma az, hogy nem tudjuk pontosan, mekkora a magyar szókészlet, mit számítsunk bele és mit ne. Ha a szótárakba foglalt szavak mennyiségét nézzük, akkor a Magyar értelmező kéziszótár (2003) 75 000 címszót, 150 000 kifejezést tartalmaz. A származékszavakkal együtt kb. egy milliós szókészletről beszélhetünk.
A százalékos számítgatás helyett (melyik számnak vegyük a valahány százalékát) a jövevényszavak számát inkább meg tudjuk adni (és nekik is vannak származékaik, amelyek növelik a számukat). A szláv, német, latin és török jövevényszavak nagy számban vannak, a Tinta Könyvkiadó Etimológia c. kötete tételesen fel is sorolja őket. Több száz az ótörök és szláv eredetű szó, a latin is igen sok, főleg a hivatali, közigazgatási, jogi, orvosi nyelvben. A szókincsnek egy tekintélyes részét adják az ún. vándorszavak, nemzetközi műveltségszók, melyeket nehéz egy adott nyelvhez besorolni. Árnyalja még a képet az, hogy manapság az angolból kerül be sok szó. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy “a mai magyar szövegekben előforduló szavaknak a nyelvészet álláspontja szerint 80-90%-a finnugor szavakra vezethető vissza (itt tehát egy adott szöveg szókészletét vizsgálják, nem a teljes szókészletről beszélnek), ugyanakkor alig 500 alapszó rokonítható közvetlenül a finnugor nyelvek valamelyikével.” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_szókincs, ez az oldal gyors áttekintést ad a témáról). (DÉ)
vissza a főoldalra