isten szó etimológiája

2020. 03. 09.

Mi isten szavunk etimológiája?

Bizonytalan eredetű. Talán származékszó: az ős főnév eredetibb is alakváltozatából keletkezhetett -t és -n képzővel. (Ez a képzőegyüttes megvan nőstény szavunkban is.) Eredeti alakja feltehetőleg három szótagos volt, ehhez vö. a Halotti beszéd és könyörgés isemucut ‘ősünket’ adatát. Mai, két szótagos alakja az ise tővégi magánhangzójának lekopásával fejlődött. Jelentése kezdetben ‘apácska, atyácska’ lehetett, és a pogány magyarok hitvilággal kapcsolatos szókincsébe tartozott (TESz., illetve Zaicz Gábor: Etimológiai szótár 344. o.). (MKné)
vissza a főoldalra