megszólítás kezdőbetűje

2020. 03. 11.

A következő mondatban a titulust nagy betűvel kell-e írni? Kérem szépen osztályvezető asszonyt, hogy…

Azokat a közneveket, amelyek a megszólított személyére vonatkoznak, szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük, például: Arra kérem a polgármester urat, szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagy kezdőbetű is alkalmazható, például: Bocsássa meg, Igazgató úr, hogy soraimmal felkeresem! (AkH. 147.). A szabálypont alapján mindkét írásmód helyes: Kérem szépen Osztályvezető/osztályvezető asszonyt, hogy… (MKné)
vissza a főoldalra