szeparál – elszeparál

2020. 03. 20.

Mi a különbség: szeparál – elszeparál?

Régi probléma az, hogy az idegen szavak, melyek eredetileg irányt jelölő elemet tartalmaznak, egy idő után felveszik a magyar megfelelőjének az igekötőjét. Gyakran idézett példa erre az invesztál (az előtagja, az -in jelentése: ’be’) és a beinvesztál (befektet). Az export szónak ex-eleme ’ki-’ jelentésű, emiatt tehát nem kívánkozik oda az igekötő.
„Az idegen szavak igekötővel való ellátásában a pontosabb közlésre való törekvés, az expresszivitás kifejezése, más igekötős igék analógiás hatása mellett a szerkezetkeveredésnek is lehet szerepe: exportál × kivisz > kiexportál, invesztál × befektet > beinvesztál, degradál× lefokoz > ledegradál stb., bár ezt kevéssé szokták hangsúlyozni”. (Sinkovics Balázs: Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/828/1/sinkovics_phd_dissz.pdf)
Ha jelentéstanilag vizsgáljuk a szót, nem feltétlenül indokolt az igekötő használata, hiszen a szó már jelentésében is a lefokozásra utal. Mindez vonatkozik a szeparál – elszeparál igepárra is. (MK)
vissza a főoldalra