szent rokon értelmű szavai

2020. 04. 07.

Van a szent szavunkon kívül egyéb, ezzel azonos jelentésű szónk?

A szent szónak több jelentése van, így a rokon értelmű szavakat is ez alapján csoportosíthatjuk, idézem a Magyar szinonimaszótárt:
A [mert (szertartás keretében megáldották, ill. felszentelték, és ezért) tiszteletet érdemel:] megszentelt, szentelt, felszentelt, megáldott, választékos szakrális; [nagyobb mértékben] szentséges,
B nyelvjárási [istenhívő, jámbor volta miatt] → istenfélő,
C [ha egyházhoz tartozó, ott szokásos, előírt stb.] egyházi (pl. egyházi ének, egyházi zene),
D [erkölcsi értékénél, megbecsült voltánál fogva] → drága. (DÉ)
vissza a főoldalra