th végű idegen név

2020. 04. 09.

Egy -th-ra végződő névről van szó, amit (jól hallhatóan) nem sz-nek, hanem kemény t-nek ejtenek (dán nyelvterület, nem angol!). Ez alapján tekinthető-e a “h” néma hangnak, ami kötőjellel való toldalékolást igényel, vagy az általános szabály szerint, egybeírva toldalékolandó, mintha a “th” “sz” hangot jelölne?

Az idegen nevek esetében ugyanúgy járunk el, mint a magyar nevekben. Ha a th-ra végződő idegen nevet t-vel ejtik, akkor a th csak a t egy változata, és a toldalékot kötőjel nélkül kapcsoljuk hozzá. Pl. Kossuth – Kossuthot, Hindemith (német zeneszerző) – Hindemithet. (DÉ)
vissza a főoldalra