idehoz – ide hoz

2020. 04. 18.

Melyik a helyes forma, és miért: “Valamiért csak idehozott minket” vagy “Valamiért csak ide hozott minket”?

Az ide szó lehet határozószó és igekötő is, amelyeknek jelentése és használata is eltérő. Határozószóként különírjuk az igétől, kötőszóként alapvetően egybe, tehát elméletileg lehet mind a két mondat helyes. A jelentésbeli különbség érzékeltetését és megértését beszédben segíti a hangsúlyozás (itt például a csak vagy az ide szó hangsúlyosabb kiejtése). Azonban a döntés néha nem könnyű. Ha a kérdéses mondatokat megpróbáljuk más szavakkal visszaadni, az segíthet. Például:

– Valami oka csak volt, hogy idehozott minket! – Ebben a jelentésben az eredeti mondatban (“Valamiért csak idehozott minket!”) az ide szó igekötő, és egybeírandó az igével.)
– Valami miatt csak ide sikerült elhoznia minket. – Ebben a jelentésben az eredeti mondatban (“Valamiért csak ide hozott minket.”) az ide határozószó, és különírandó.

(KI)
vissza a főoldalra