“kihangsúlyoz”

2020. 04. 19.

2012. évi és 2014. évi válaszuk alapján a “kihangsúlyoz” szót helyesnek tartják. A 2012. évi kérdezővel értenék egyet, mert a kiemel szót “azonosítanám” a hangsúlyoz szóval, tehát itt a “ki” már kettősség. A pótol/bepótol szavaknál talán nem ugyanez a helyzet. És azért, mert sokan sokszor helytelenül használnak egy kifejezést, még nem tekinteném nyelvtani szempontból helyesnek.
Mindkét válaszuk alján ott szerepel: “A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.” A kérdésem, hogy a tizenkettedik kiadás alapján változik-e a kihangsúlyoz szó megítélése, illetve a bepótol szó helyes-e.

Ahogy korábbi válaszainkban hangsúlyoztuk, alapvetően igaza volt és van a kérdezőnek. Ugyanakkor hozzátettük: az igekötő nyomatékosító (vagy annak érzett) szerepe is közrejátszik a változó használatban, s ezt a szempontot a nyelvművelés is figyelembe veszi. (A kérdéssel a szabályzatok nem foglalkoznak – a régebbi válaszok alatt feltüntetett információ pusztán általánosságban hívja fel a figyelmet a szabályokban bekövetkezett változás lehetőségére.)
Arról, hogy a kihangsúlyoz, illetve a bepótol szó létezik és elfogadott, az MTA Nyelvtudományi Intézetének alaktani táblázataiból is képet kaphatunk. Ott mind a kettő megtalálható, minden toldalékos alakjával együtt: http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/e-szokincs/alaktan?lemma=kihangs%FAlyoz; http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/e-szokincs/alaktan?lemma=bep%F3tol.

(KI)
vissza a főoldalra