exoszóma

2020. 05. 11.

Hogyan helyes magyarul az angol exosome: egzoszóma vagy ekszoszóma?

Az exo- előtagú idegen szavak némelyike már magyaros (egzo-) alakban is meghonosodott helyesírásunkban (például: egzotikus, egzotikum). A legtöbb tudományos kifejezésben azonban megőrződik az eredeti írásmód – még akkor is, ha az utótag helyesírása már magyaros. Például: exogén, exokarpium, exonukleáz, exoszféra, exoterm stb. (l.: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Idegenszo-tar/Idegenszo-tar_432_432.html). Ez alapján az exoszóma írásmód javasolt.
(KI)
vissza a főoldalra