élete (szóelemzés)

2020. 05. 15.

Mi az élete szó alaktani elemzése? él/et/e vagy élet/e? Ha ige lesz a szótő (él), akkor kötőhangzó és névszóképző követi + birtokos személyjel? Vagy a szótő az élet, amit birt. szem. jel követ?

Egy korábbi válaszunkban (https://e-nyelv.hu/2012-02-20/az-elet-etimologiaja/) már szóltunk az élet főnév etimológiájáról: a szótárak az él ige származékai közt sorolják fel (pl. itt: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Etimologiai_szotar/Etimologiai_szotar_1_1.html). Képzője az -at/-et főnévképző (l. Tompa József szerk. A mai magyar nyelv rendszere c. munkájának 543. oldalán), amelyhez még az -e birtokos személyjel járul, tehát: él (igei szótő) + -et (főnévképző) + -e (birtokos személyjel).
(KI)
vissza a főoldalra