permetezőgép-használat

2020. 06. 09.

Permetezőgép-használat vagy permetezőgép használat?

A helyes írásmód: permetezőgép-használat (AkH. 110. és 139.) (MKné)
vissza a főoldalra